The World Coordinate Converter*

Tìm kiếm
Đang tải, vui lòng đợi...
Tìm kiếm
Đang tải, vui lòng đợi...

1. Tìm kiếm Proj4js format on Spatial Reference:
Ví dụ: European Datum 1950

Tìm kiếm!

2. Quay lại và khai báo một hệ tọa độ mới TWCC:

Ví dụ...
Add!

3. Bạn có sử dụng hệ này thường xuyên không?
Hãy liên lạc với chúng tôi để bổ sung nó vào cơ sở dữ liệu của TWCC!

Liên hệ

Tìm kiếmKết quả tìm kiếm

Vui lòng điền vào các ô phía dưới.


Gửi
Git

TWCC là gì?

TWCC, "The World Coordinate Converter", là Open Source công cụ chuyển đổi trực tuyến giữa nhiều hệ tọa độ với nhau.

Đã có một số công cụ có cùng chức năng này, nhưng TWCC có một số đặc điểm riêng:

TWCC được xây dựng bởi Clément Ronzon theo nghiên cứu và phát triền được tiến hành cho GrottoCenter.org.

Đặc biệt cảm ơn tới: Roland Aigner, Alessandro Avaro, Leszek Pawlowicz, Lê Viết Thanh, Ahmed Qatar.

Nếu bạn có thắc mắc hay đề nghị, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Bạn có thể quyên góp đểhỗ trợ cho chương trình này.

Thăm dò ý kiến người dùng

Liên hệ

Chúng tôi cần trợ giúp!

Chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ hào phóng của người dùng TWCC để tiếp tục duy trì và cải thiện website miễn phí này

Chúng tôi sử dụng nguồn tiền hỗ trợ như thế nào:

Cảm ơn các nhà tài trợ!
Danh sách 5 nhà tài trợ mới nhất:
  1. Chris Dickeson
  2. Cyril Calestani
  3. Ramon Carrillo Symonds
  4. Bjørn Tore Dalva
  5. Ionut Alexandru
Không hiển thị thông báo này một lần nữa.